Terapi og drøm -
 
 
Hvem er du - og hvor vil du?
 
Du har svarene. Jeg kan hjelpe deg å finne dem.