Terapi og drøm -
Kreativt drømmearbeid
 
Drømmer er budskap fra det ubevisste. De er veivisere i prosessen med å realisere våre indre ressurser og bli helere mennesker. Å lære drømmespråket gir oss en nøkkel til økt selvinnsikt og livsvisdom.
Kreativt drømmearbeid gir oss nyttige redskaper til å betrakte oss selv fra utsiden og bli bevisst både våre skyggesider og nye muligheter.
 
Individuell drømmeveiledning
 
For deg som ønsker å få individuell veiledning på drømmene dine. 
 
Priser individuell drømmeveiledning:
1 time -    500 kr.
1.5 timer - 700 kr.
2 timer -    850 kr.
 
Drømmekurs (maks. 6 deltakere)
 
For deg som er interessert i drømmer og hvordan de kan hjelpe deg å få et rikere og mer meningsfylt liv, tilbys kurs i kreativt drømmearbeid. Du trenger ingen forkunnskaper, men ta med en eller flere drømmer å jobbe med. Kurset går over 5 kvelder.
 
På kurset vil vi berøre temaer som:
 
Hvordan huske drømmer
Å skrive drømmedagbok
Litt grunnleggende drømmeteori
Ulike typer drømmer
Drømmejeg’et
Symboler
Chakraer
Bro fra drømmene til livet
 
Du vil få anledning til å arbeide med egne drømmer med ulike metoder, som tegning, visualisering, symbolfordypelse, rollebytte og psykodrama.
 
Praktiske opplysninger
 
Neste drømmekurs finner sted høsten 2012.
Datoer: 25.09, 09.10, 23.10,  06.11 og 20.11
Tid: 18 - 21.15 
Adresse: Kurveien 5, 0495 Oslo (Kjelsås)
Pris: 2200 kr.
Bindende påmelding ved innbetaling av beløpet til konto 4280 10 16663 senest en uke før kursstart. Merkes med navn, adresse og ”Drømmekurs”.
Hvis du ønsker flere opplysninger, er du velkommen til å kontakte meg på
tlf. 91708828 eller email eirin.rogeberg@live.no.
 
Drømmekurset holdes av Eirin J. Strandvik Røgeberg