Terapi og drøm -
 
Eirin J. Strandvik Røgeberg
 
Jeg er utdannet psykoterapeut ved Norsk institutt for psykosyntese (NIP). Jeg har studert drøm ved Mandalasenteret, og har arbeidet sammen med Nini Marie Torp ved kurssenteret på Høvik og på NIP.
I bagasjen har jeg også mange ulike kurs innen blant annet selvutvikling, meditasjon, kinesiologi, healing, referansepunktterapi og maling.
Jeg tror imidlertid at kjemien mellom klient og terapeut ofte er viktigere enn hvilke terapimetoder som benyttes. For meg som terapeut er det viktig å skape et trygt rom hvor klienten er fri til å utforske seg selv i en atmosfære av tillit og aksept.
 
”The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed.” C. G. Jung
 
Jeg er opprinnelig utdannet cand. real med hovedfag i kjemi ved Universitetet i Oslo (UiO), og arbeidet innen vannforskning i 18 år før jeg startet psykosyntesestudiet. Ved siden av arbeidet som psykoterapeut er jeg ansatt som miljøterapeut i en bolig for psykisk utviklingshemmede.
Jeg er medlem av Norsk forening for psykosynteseterapeuter (NFPT), som er tilsluttet Norsk forbund for psykoterapi (NFP).
 
Kontakt meg:
 
Tlf. 91708828
Adresse: Kurveien 5, 0495Oslo
 
Institutt for kreativt drømmearbeid (IKD)
ble opprettet i 2011. Instituttet drives av fire terapeuter innen psykosyntese, gestalt og psykodrama, og tilbyr kurs, veilederutdanning og terapi flere steder i Norge, foreløpig i Oslo-området og Trondheim.
Teori og praksis for kreativt drømmearbeid er beskrevet i Den lille drømmehåndboken, som Nini Marie Torp har skrevet.
 
Nini Marie Torp (Høvik utenfor Oslo) er utdannet psykodramaleder ved Norsk Psykodrama Institutt (NPI) og psykosynteseterapeut ved Norsk Institutt for Psykosyntese (NIP). Hun er også utdannet  drømmeveileder ved Institutt for drømmearbeid.
Siden 1999 har hun holdt kurs i kreativt drømmearbeid, både for nybegynnere
og veiledere. Hun er medlem av Norsk forening for psykosynteseterapeuter (NFPT), som er tilsluttet Norsk forbund for psykoterapi (NFP).
 
Elisabeth Helene Sæther (Trondheim) er utdannet gestaltterapeut, lærer og coach, og har studert to år ved Norsk Institutt for Psykosyntese (NIP). Hun har tatt alle drømmekurs hos Nini Marie og fullført treningen som drømmeveileder. 
 
Beret Wicklund (Trondheim) er utdannet psykoterapeut i psykosyntese ved Norsk Institutt for Psykosyntese (NIP). Hun er utdannet drømmeveileder hos Nini Marie.